Giá niêm yết:
      0 VNĐ
 Giá khuyến mại:
      12.800.000 VNĐ
Tặng bộ dán MH 2 mặt, giảm 20% gía PK và đồ chơi mobile
TÌM KIẾM:  
Hot key: 
Hỗ trợ trực tuyến
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện, thẻ 2GB
 Tình trạng: Có hàng
2.700.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
11.500.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
2.750.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
8.750.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
1.920.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
2.850.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
6.600.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
4.700.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện, thẻ 2GB
 Tình trạng: Có hàng
1.600.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng tại Huydiemmobile
 Tặng bộ dán MH 2 mặt, giảm 20% gía PK và ...
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
12.800.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng tại Huydiemmobile
 Tặng bộ dán MH 2 mặt, giảm 20% gía PK và ...
 Phụ Kiện: nguyên hộp đủ phụ kiện
 Tình trạng: Đang có hàng
17.200.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng tại Huydiễm
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
7.800.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng chính hãng
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
11.000.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng tại Huydiemmobile
 Tặng dán MH 2 mặt, giảm 20% phụ kiện
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện, chưa active
 Tình trạng: Có hàng
8.800.000 VNĐ
 Bảo hành: 3 tháng tại HuyDiễmMobile, còn 95%
 Tặng dán MH, Giảm 20% giá phụ kiện - đồ chơi ...
 Phụ Kiện: Đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
1.500.000 VNĐ
 Bảo hành: 3 tháng tại HuyDiễmMobile
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
3.500.000 VNĐ
 Bảo hành: 03 tháng tại Huydiễmmobile
 Tặng bộ dán MH Nhật, giảm 20% phụ kiện
 Phụ Kiện: Nguyên bộ đủ phụ kiện
 Tình trạng: Có hàng
6.400.000 VNĐ
 Bảo hành: 3 tháng tại HuyDiễmMobile
 Phụ Kiện: Máy và sạc
 Tình trạng: Có hàng, mới 98%
5.200.000 VNĐ
 Bảo hành: 3 tháng tại HuyDiễmMobile, còn 99%
 Phụ Kiện: Máy và sạc
 Tình trạng: Có hàng
6.000.000 VNĐ
 Bảo hành: 5 năm
 Tình trạng: Có hàng
500.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
850.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tuần
 Tình trạng: Có hàng
850.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
950.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
400.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
400.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
1.200.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
850.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
0 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
350.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
400.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
800.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng
 Tình trạng: Có hàng
1.300.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
600.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
450.000 VNĐ
 Bảo hành:
 Tình trạng: Có hàng
400.000 VNĐ
 Bảo hành: 12 tháng
 Tình trạng: Có hàng
800.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
1.300.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
350.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
400.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tháng
 Tình trạng: Có hàng
350.000 VNĐ
 Bảo hành: 1 tuần
 Tình trạng: Có hàng
250.000 VNĐ
Copyright © 2009 HUY DIỄM MOBILE - http://www.huydiemmobile.vn
Địa chỉ liên hệ : 60 Hàng Cót - 39B Nguyễn Du, Hà Nội
- Email: huydiemdtdd@yahoo.com
Tel: (84-4)39934993 - 39273979, Fax: (84-4)39273993
+ Kinh doanh: 091.3539066 - 094.9596767
+ Phụ trách phần mềm: 0942392824, Phụ trách phần cứng: 0934676886